Rozumieme tomu, že cena zohráva veľkú úlohu pri rozhodovaní. Každý projekt zariadenia vozidla je individuálny a prispôsobený na mieru špecifickým požiadavkám klienta. Bez toho, aby sme ich poznali, vám nevieme povedať cenu zariadenie vozidla. Vyplňte nasledujúci formulár. Ozveme sa vám, aby sme s vami prebrali možnosti zariadenia vozidla. Na základe toho vypracujeme odhad ceny zariadenia vozidla.* povinné polia


Beriem na vedomie, že osobné údaje poskytnuté prostredníctvom tohto kontaktného formulára bude spoločnosť TECHNIA, spol s r.o. spracúvať v zmysle čl. 6 ods. 1. písm. f) nariadenia GDPR – v oprávnenom záujme za účelom vybavenia podaného dopytu. Takéto spracúvanie máte právo kedykoľvek namietať. Bližšie informácie o spracúvaní údajov je možné nájsť v samostatnej sekcii „Spracúvanie osobných údajov“.

Súhlasím s prijímaním informácií o novinkách spoločnosti TECHNIA, spol. s r.o.

Phone: +421 903 567 873
Komárňanská cesta 72
Slovakia, 940 02 Nové Zámky